ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านหัตถการและการศัลยกรรม

หมอขนม อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้า ของ RWC

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัตถการ

หมออ้อน ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้า ของ RWC
พญ.พริษฐ์ชา​ แซ่​โง้ว​
หมอกุ่ย ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้า ของ RWC
หมอมิ้ง ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้า ของ RWC

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม

หมอบ็อบ หัวหน้าทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม RWC
หมอแป้ง ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม RWC